Patent spoločnosti

Patent na vynález

A single bearing generator set driven by a water-cooled single cylinder diesel engine
An internal combustion generator set capable of desalting seawater
001
Č. Patentový typ
1 Súprava generátora s jedným ložiskom poháňaná vodou chladeným jednovalcovým naftovým motorom
2 Súprava generátora spaľovania schopná odsoľovať morskú vodu
3 Alternátor

Patent úžitkového vzoru

A single bearing generator set driven by a water-cooled single cylinder diesel engine
An internal combustion generator set capable of desalting seawater
Ultra-silent water-cooled generator set
Internal combustion generator set with heating and heating water system
A silent internal combustion generator that the junction box is on the side
Vertical super silent generator set
Water-cooled single cylinder diesel generator set
Hand-operated air-cooled diesel generator set
The invention relates to an air-cooled diesel engine flywheel assembly
Generator with strong cooling system
The utility model relates to a wire rope fixing assembly
The utility model relates to a dustproof silent generator set
Electric charging car
The utility model relates to a single cylinder water-cooled diesel generator set
The utility model relates to a diesel generator set
motor
Single bearing generator
Double-bearing generator
The utility model relates to an energy saving sewage treatment system
The utility model relates to a sewage treatment system based on waste heat recovery of a water-cooled internal combustion generator set
The utility model relates to a fully enclosed dustproof silent water-cooled generator set
The utility model relates to a seawater desalination system based on waste heat recovery of a water-cooled internal combustion generator set
Č. Patentový typ
1 Súprava generátora s jedným ložiskom poháňaná vodou chladeným jednovalcovým naftovým motorom
2 Súprava generátora spaľovania schopná odsoľovať morskú vodu
3 Ultra tichý vodou chladený generátor
4 Súprava generátora s vnútorným spaľovaním so systémom vykurovania a vykurovacej vody
5 Tichý generátor spaľovania, ktorý je spojovacou skrinkou na boku
6 Vertikálny super tichý generátor
7 Vodou chladený jednovalcový dieselový generátor
8 Ručne ovládaný vzduchom chladený dieselový generátor
9 Vynález sa týka vzduchom chladenej zostavy zotrvačníka so vznetovým motorom
10 Generátor so silným chladiacim systémom
11 Úžitkový vzor sa týka zostavy upevnenia lana
12 Úžitkový vzor sa týka prachotesného tichého generátora
13 Elektrické nabíjacie auto
14 Úžitkový vzor sa týka jednovalcového vodou chladeného dieselového generátora
15 Úžitkový vzor sa týka súpravy dieselového generátora
16 motor
17 Generátor s jedným ložiskom
18 Generátor dvojitého ložiska
19 Úžitkový vzor sa týka energeticky úsporného systému čistenia odpadových vôd
20 Úžitkový vzor sa týka systému čistenia odpadových vôd založeného na spätnom získavaní odpadového tepla vodou chladenej súpravy generátora spaľovania
21 Úžitkový vzor sa týka úplne uzavretej prachotesnej tichej vodou chladenej generátorovej sústavy
22 Úžitkový vzor sa týka systému odsoľovania morskej vody založeného na spätnom získavaní odpadového tepla vodou chladenej súpravy generátora spaľovania

Patent na dizajn

Air cooled diesel generator
A silent canopy for an air-cooled diesel generator set
Silent plug-in generator set
Č. Patentový typ
1 Vzduchom chladený naftový generátor
2 Tichý vrchlík pre vzduchom chladený dieselový generátor
3 Tichý zásuvný generátor